top of page

Protecció de dades

La informació continguda en aquest missatge de correu electrònic és confidencial i pot revestir el caràcter de reservada. Està destinada exclusivament al seu destinatari.

L'accés o ús d'aquest missatge per part de qualsevol altra persona que no estigui autoritzada pot ser il·legal. Si vostè no és la persona destinatària li preguem procedeixi a la seva eliminació del contingut i comunicar aquesta anomalia al remitent.

Segons compliment de què estableix la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de novembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) li comuniquem que les dades personals contingudes en aquesta comunicació han estat recollits a través dels contactes mantinguts amb Vostè amb personal de Soler Font, SL o de fonts accessibles a el públic.

 

Les dades proporcionades es conservaran mentre duri la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Pot exercir en tot moment, els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, suspensió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a:

Soler Font, S.L.

c/ Barris i Buixó, Palmeres Local 7

17200 Palafrugell (Girona)

o enviant un correu electrònic a comercial@solerinformatica.com

bottom of page