Taller propi de reparació 

 Consumibles originals i compatibles 

   Distribuïdor autoritzat Infocelrà   

    Distribuïdor autoritzat de Masmovil   

2020-02-04 16_39_56-Window.jpg

RGPD · Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679.

LOPDGG · Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

©2019 by Soler Informàtica.